piątek, 17 sierpnia 2012

"Nie sztuką jest coś skończyć, lecz zacząć, gdyż pot­rzeb­na jest ja­kaś wiz­ja na 'potem'. "

Troche moich rysunków, wykonanych w Pracowni Rysunku i Malarstwa w MDK Muranów, w Warszawie."Jeśli już coś zacząłeś - do­kończ to. Nie zos­ta­wiaj opo­wiada­nia ur­wa­nego w połowie, niedo­kończo­nej piosen­ki, w części pus­te­go ry­sun­ku. Zniechęcasz się, bo coś Ci nie wychodzi? W ta­kim ra­zie po co zaczy­nałeś, sko­ro wie­działeś, że mogły po­jawić się problemy?"

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Dziękuję za każdy komentarz :)